Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
 PRACOVIŠTĚ PŘI NEMOCNICI 
 Dnes je () 

***  nové foto z akcí v DUBNU 2021  ***

 Aktuality

Kresby z knihy Psotník obecný od J. Jakoubka jsou na tomto webu umístěny se souhlasem autora.
tubička štětcová
aktualizace: 5.5.2021

Plán akcí


Informace MŠMT ČR:

ŽÁCI II. STUPŇŮ ZŠ SE 10. KVĚTNA VRÁTÍ V 11 KRAJÍCH DO ŠKOL

Vláda na svém jednání 3. května rozhodla, že se od 10. května vrátí do mateřských škol děti ve všech krajích s výjimkou Jihočeského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Ve všech krajích s výjimkou tří krajů výše uvedených se také rotačně vrátí k prezenční výuce žáci 2. stupňů základních škol a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Uvolňují se také podmínky pro provozování volnočasových aktivit, základních uměleckých škol a středisek volného času.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-105.pdf

Orlickoústecká nemocnice: 9.4.2021 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více
Básničky 1 (formát PDF, 377 kB)   Básničky 2 (formát PDF, 388 kB)

KVĚTEN 2021Fotografie: zde

28.5. - Projektový den: „Světový den her“

25.5. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.
Projektový den: „Den Afriky“

20.5. - Vystoupení Filharmonie Hradec Králové (klarinetové trio) od 10 hod.

18.5. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.
zdravotní klaun
11.5. - Projektový den: „Den Evropy“, barvy a chutě Evropy
Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod

4.5. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

1. INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě jednání vlády 6. dubna rozeslalo do datových schránek škol informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání. Spuštěn byl také samostatný web k testování na covid-19 na portálu EDU.CZ.

Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19 (formát: PDF, 572 kB)
Metodické doporučení (pedagogická část) - Návrat dětí do mateřských škol
Metodické doporučení (pedagogická část) - Návrat žáků do škol

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních (formát: PDF, 546 kB)
Leták k testování pro žáky (formát: PDF, 344 kB)
Leták k testování pro rodiče (formát: PDF, 545 kB)

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu
TESTOVANI.EDU.CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE formát: PDF, 300 kB)
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení (ZDE formát: PDF, 243 kB)
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně
K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

V základních školách
dětem v přípravné třídě,
žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích
žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu

V základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
na individuální prezenční výuce

Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních se poskytuje ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a žákům a studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření.
Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
Sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (ZDE). Nad rámec tohoto opatření informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.

Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy (ZDE formát: PDF, 1.3 MB)
Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování
Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Opatření obecné povahy k prodloužení funkčního období školské rady (ZDE formát: PDF, 630 kB)
MŠMT dříve vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu
Školy si musí vyhodnotit, zda se u nich opatření uplatnilo, a připravit se na skončení funkčního období členů školské rady po předpokládaném skončení nouzového stavu ke dni 11. 4. 2021

Končícím nouzovým stavem také končí pracovní povinnost žáků a studentů stanovená krizovým opatřením.


2. Přijímačky z matematiky na střední školy nanečisto

Dobrovolnická skupina při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, která se věnuje doučování dětí, připravila na sobotu 24. dubna 2021 “přijímačky na čtyřleté střední školy z matematiky nanečisto” on-line zdarma. Všichni žáci posledních ročníků základních škol si mohou vyzkoušet nejen své znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na střední školy. Více informací naleznete na:
www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

Odkaz na soutěž "Nemocniční zajíček on-line 2021" s fotografií (formát DOCX, 265 kB)

DUBEN 2021Fotografie: zde nové

27.4. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

22.–23.4. - Projektové dny „Den Země“: Pardubický kraj on-line

20.4. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

13.4. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

6.4. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

31.3.–1.4. - Projektové dny: „Barevné Velikonoce“

Odkaz MŠMT ČR www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

TABULKA 1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ
www.msmt.cz/file/55164_1_1 (formát: PDF, 251 kB)


NÁVRAT DO ŠKOL:

Návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol zohledňuje primárně vzdělávací a výchovné hledisko. Je tedy navržen tak, aby umožnil návrat co největšího množství dětí, žáků a studentů, u nichž je s ohledem na průběh školního roku další setrvání na distanční výuce nejvíce problematické. Zároveň je samozřejmě potřeba návrat k prezenční výuce vyvážit organizačními a režimovými opatřeními, jejichž cílem je minimalizovat rizika šíření onemocnění covid-19 ve školách, a vytvořit tak podmínky pro bezpečný a trvalý návrat k prezenčnímu vzdělávání až do konce tohoto školního roku.
V souvislosti s informacemi o 1. fázi (viz. tabulka) rozvolnění v oblastí školství přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy:

Proč rotace na 1. stupních základních škol?
Protože rotace snižují riziko šíření covid-19 až o 80 % i bez dalších opatření, a pomáhají tak vytvořit bezpečný a především dlouhodobě udržitelný režim prezenční výuky pro děti, učitele a jejich blízké. Jsou tak nejen zárukou předvídatelného a jasného režimu pro děti na 1. stupni ZŠ, ale umožňují i rychlejší návrat ostatních dětí, především na 2. stupni ZŠ.

Ze vzdělávacího a výchovného pohledu MŠMT považuje za nejvyšší prioritu v první fázi v oblasti základního školství návrat žáků všech ročníků prvního stupně k prezenční výuce. Na základě podnětů a odborných stanovisek epidemiologů a dalších expertů je s ohledem na velikost této skupiny žáků (530 tisíc) nezbytné nastavit rotační princip celých tříd, a to tak, aby v každém týdnu byla ve škole přítomna cca polovina žáků 1. stupně s tím, že každý žák je jeden vyučovací týden ve škole přítomen (5 dní) a následující týden se vzdělává distančním způsobem (5 dní distanční výuky + 4 volné dny). Tento režim snižuje podle modelů šíření covid-19 ve škole epidemické riziko až o 80 % bez dalších omezení, a vytváří tak mimo jiné bezpečné prostředí pro děti, učitele a jejich blízké tím, že vytváří přirozenou izolaci všech žáků.

MŠMT si uvědomuje, že rotace celých tříd není zejména pro žáky 1. a 2. ročníků ze striktně pedagogického pohledu ideální, je však v tuto chvíli nutná proto, aby se žáci a učitelé mohli vrátit do škol bezpečně a dlouhodobě udržitelně, abychom v co nejkratším sledu mohli následně přistoupit také ke druhé fázi (návrat žáků 2. stupně k rotační prezenční výuce) a v rámci první fáze zohlednit také priority v ostatních segmentech regionálního školství – s ohledem na nutnost citlivě vyvažovat nejenom „zátěž“ samotných budov škol, ale také celkovou mobilitu ve veřejném prostoru. V první fázi tak není možné uvažovat o návratu žádných žáků 2. stupně k prezenční výuce, a to ani v případě těch nejmenších ZŠ, kde to z čistě individuálního pohledu dané školy nemusí působit zcela logicky.

MŠMT je však zároveň připraveno zohlednit specifickou situaci „malých“ základních škol s málopočetnými třídními kolektivy na 1. stupni základních škol. Po konzultaci se zástupci základních škol tak nebude rotace žáků nezbytná v případě těch základních škol, které mají na 1. stupni nejvýše 75 žáků, pokud je 1. stupeň stavebně, provozně i organizačně zcela oddělen od 2. stupně základní školy (a to včetně zařízení školního stravování). Výjimku z rotace tak budou mít nejenom tzv. malotřídky a malé ZŠ pouze s třídami prvního stupně, ale také ty plně organizované ZŠ, v nichž se 1. stupeň „chová“ fakticky jako zcela samostatná prvostupňová škola. Je tomu tak proto, že v těchto školách tvoří děti malé homogenní skupiny do 15 dětí.

Proč ne testování v domácím prostředí žáka?
Protože testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme.

MŠMT pečlivě zvažovalo organizační a logistické nastavení povinného plošného screeningu formou neinvazivních Ag či PCR testů ve vazbě na smysl a účel jeho nastavení (ochrana veřejného zdraví, a to nejenom samotného testovaného žáka, ale i jeho spolužáků, s nimiž byl žák v posledním období ve škole v kontaktu).

Uvedené se promítá i v požadavku epidemiologů směřujícího k tomu, že důsledkem pozitivního výsledku Ag testu konkrétního dítěte, žáka či studenta bude odchod ze školy (přechod na distanční výuku) všech dětí, žáků a studentů, s nimiž byl daný jedinec ve vymezeném období v kontaktu.

Je proto nezbytné zajistit, aby průběh testování byl nastaven spolehlivě a poskytoval validní výsledky. Z tohoto důvodu není možné (alespoň v počáteční fázi, před evaluací funkčnosti tohoto systému) připustit testování v domácím prostředí dítěte, neboť toto nastavení by mohlo vést jednak k tomu, že

test nebude proveden správným způsobem v souladu s pokyny výrobce a neposkytne tak relevantní výsledek,
případný pozitivní výsledek Ag testu nebude rodičem žáka škole oznámen a požadavek na ochranu veřejného zdraví třetích osob (jeho spolužáků či zaměstnanců školy) tak nebude moci být naplněn.
MŠMT však počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou - formou asistence při testování samotném).

Proč ne i mladší děti v MŠ již v první fázi?
Protože potřebujeme vrátit do škol i děti ve 3. - 5. třídě a zároveň zabránit růstu pandemie, musíme v první fázi upřednostnit jen děti s povinností předškolního vzdělávání před nástupem na ZŠ. Pokud to epidemiologická situace dovolí, chtěli bychom mladší děti v MŠ vrátit do škol ve třetí fázi. Zároveň potřebujeme dát mateřským školám čas, aby se na nová režimová opatření adaptovaly.

V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce.

Analýzy ÚZIS za období předcházející uzavření mateřských škol od 1.3. ukazují citelný nárůst ohnisek šíření onemocnění covid-19 právě v mateřských školách (pravděpodobně způsobené chováním nových mutací viru), a to i přes již nastavená režimová opatření.

Z tohoto důvodu je na místě doplnit již nastavená režimová opatření pro následující období i v mateřských školách o povinný plošný screening antigenními či PCR testy (a to alespoň po přechodnou dobu, než se epidemiologická situace ještě významněji zlepší).

S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné dopravě apod.) považujeme za nezbytné omezit v případě mateřských škol první fázi návratu pouze na děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám možnost adaptace na výše uvedená opatření a také možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15), a to jak z prostorového, tak personálního hlediska.

MŠMT samozřejmě i v případě mateřských škol počítá s centrální distribucí neinvazivních Ag testů s odběrem z přední části nosu (a s možnou přítomností zákonného zástupce dítěte u testování ve škole).

Proč zatím nemají prezenční výuku žáci druhého stupně základních škol?
Školy jako národní prioritu budeme otevírat ve stále nepříznivé epidemické situaci s čerstvou zkušenosti ze zemí, které po nedávném otevření škol zažívají další vlny nárůstu onemocnění covid-19. Museli jsme upřednostnit nejmenší děti a žáky konající praktickou výuku, kterou lze distančně realizovat jen ve velmi omezené míře. Věříme, že se ukáže, že první fáze otevření škol v navrženém režimu nezpůsobí prudký nárůst případů, a bude tak možné 2. stupeň ZŠ brzy a bezpečně vrátit do škol ve druhé fázi.

Navrhovaná opatření jsou pečlivě provazována s epidemiologickou situací a dosavadními poznatky o šíření viru ve školním prostředí opřenými o odborné studie. Rovněž se významně přihlíží k věku žáků a reálným možnostem distančního vzdělávání. Proto se se zapojením žáků do prezenční výuky na 2.stupni základní školy a nižšího stupně gymnázia počítá až v druhé etapě. Neznamená to v žádném případě opomenutí těchto žáků a nezohledňování jejich vzdělávacích potřeb. Navržené etapy jsou koncipovány s důrazem na udržitelnost nastaveného systému do konce školního roku.

Nicméně již v první fázi návratu navrhuje MŠMT možnost realizace dobrovolných skupinových konzultací pro max. 6 žáků 2. stupně ZŠ, pokud se jedná o žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky 9. ročníků připravujících se na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání.

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů?
V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování (viz. výše).

Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně. Centrálně z úrovně státu však bude pro první fázi návratu školáků zajištěn nákup a distribuce pouze antigenních testů.


obrazek1 obrazek2 Valentýnský pozdrav od paní E. Jakoubkové a fotografie pozorování vloček

BŘEZEN 2021Fotografie: zde

30.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

23.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

22.3. - Projektový den „Studánková víla“: Mezinárodní den lesů (21.3.), Světový den vody (22.3.)

16.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

15.–19.3. - Projektové dny: „Jaro ťuká na vrátka“

9.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

2.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

Dokumenty k ukončenému projektu "Společně za úsměv 2020"

Dárcovský šek (formát: JPEG, 302kB)
Projekt školy (formát: PDF, 2.5MB)
Společně za úsměv 2020 (formát: DOCX, 1.6MB)
Poděkování (formát: DOCX, 19kB)

Aktuality MŠMT ČR:

1. NPI NABÍZÍ PODPORU PRO JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A MATURITY

Národní pedagogický institut České republiky (NPI) nabízí přehled aktivit, kterými podporuje kvalitní přípravu na jednotné přijímací zkoušky žáků 5., 7. a 9. tříd na jednotné přijímací zkoušky a přípravu na maturitní zkoušku. Nabízíme portfolio podpory jak pro žáky, tak pro učitele. Podklady jsou připravovány ve spolupráci s MŠMT, Cermat, Českou televizí a dalšími subjekty.

Podpora pro žáky při přípravě k JPZ

Podpora je nabízena formou videí, která pomáhají s přípravou k přijímacím zkouškám na čtyřleté a osmileté obory, vznikala ve spolupráci s Cermat, NPI a MŠMT. K nalezení na YouTube - přijímačky bez obav.

Připravovaná podpora pro žáky při přípravě na maturitní zkoušku

Ve spolupráci s Českou televizí připravujeme sérii naučných spotů, ve kterých budou vystupovat, jak reální maturanti řešící úlohy, při kterých se nejčastěji chybuje (český jazyk a matematika), tak učitelé a didaktici NPI. Formát spotů bude obsahovat jak samotnými studenty natočené materiály, tak vysvětlující lekce učitelů. Naučné spoty budou k dispozici v průběhu března 2021, propagovány budou skrze NPI a ČT.

Podpora učitelům při přípravě na JPZ a MZ

a) Podpora je realizována formou školení a konzultačních seminářů pro přípravu pedagogů na funkce určené k zajištění společné části maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitní zkouškou s důrazem na legislativní změny. Aktuální nabídka seminářů dle následujícího harmonogramu je vyvěšena na npicr.cz/ciskom

b) Realizovány jsou semináře pro přípravu pedagogů k podpoře žáků k maturitní zkoušce zejména pro český jazyk a literaturu. Dále jsou připravovány semináře pro jednotnou přijímací zkoušku na SŠ. Nabídka seminářů probíhá prostřednictvím krajských metodiků a vytvořené sítě Kabinetů. Pokud máte o seminář zájem, můžete příslušného krajského metodika kontaktovat zde.

c) Portál RVP nabízí učitelům podporu v rámci dílčích témat pro práci s žáky vč. žáků 5., 7. a 9. tříd a maturitních ročníků. Podklady pomáhají procvičit oblasti, ve kterých žáci při testování často chybují. Vybrány jsou ukázkové úlohy pro jednotlivé stupně vč. příslušného požadavku dle katalogu CERMATu k JPZ a maturitám.

Pro inspiraci nabízíme následující příklady:

M_5.třída: Procvičení slovních úloh

požadavek dle CERMATu: Žák využívá úsudek při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů, matematizuje reálné situace, pro řešení jednoduchých nestandardních situací objevuje a využívá jednoduché zákonitosti, zaznamenává situace pomocí schémat, k řešení problémů využívá grafickou interpretaci, formuluje odpověď.

M_7.třída: Poměr

Požadavek dle CERMATu: Žák užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek – část, používá pojem úměra a vypočítá neznámý člen úměry, odvodí měřítko mapy (plánu) ze zadaných údajů, využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu.

M_9.třída: Procenta

Požadavek dle CERMATu: rozlišuje a využívá pojmy procento, základ, počet procent, procentová část, promile, vyjádří část celku procentem, desetinným číslem, zlomkem, převádí různá vyjádření vztahu celek - část, určí z textu úlohy, které z hodnot (počet procent, procentová část a základ) jsou zadány a které má vypočítat, provede výpočet, rozhodne, zda zvolit pro řešení úlohy známý algoritmus, nebo zda řešit úlohu úsudkem, provede odhad výsledku a ověří správnost svého řešení, řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční matematiky (úrok).

M_Maturita: Analytická geometrie: Obecná rovnice přímky

Požadavek dle CERMATu: Žák dovede užít parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině.

ČJL_5. ročník: význam slov – slova nadřazené, podřazená a souřadná

CERMAT: 2 slovní zásoba, tvoření slov: žák porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná.

ČJL_7. ročník: úlohy na porozumění hlavní myšlence textu a jeho dílčím prvkům

CERMAT: 5 porozumění textu: žák prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.).

ČJL_9. ročník: skladba – věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

3 skladba: žák rozliší větu jednočlennou, dvoučlennou a větný ekvivalent.

ČJL_Maturita: Literární směry: moderna

1.8 orientuje se ve vývoji české a světové literatury: žák prokáže základní přehled o vývoji české a světové literatury; rozezná podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí.

www.msmt.cz/npi-nabizi-podporu-pro-jednotne-prijimaci-zkousky-a-maturity

2. MŠMT PŘEDSTAVILO DETAILY K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Praha, 28. ledna 2021 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na tiskové konferenci představil, jak budou letos vypadat maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích. „Vyslechli jsme si nejen pozici samotných studentů, ale zároveň jsme se o tom bavili s učiteli a řediteli škol a snažili se nalézt takové řešení, které bude zohledňovat složitost současné situace. Věřím, že se nám podařilo najít vybalancované řešení“, řekl v úvodu tiskové konference ministr školství. U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. „Je potřeba podotknout, že didaktický test tvoří minimum garantované státem a je možné se na něj připravit distančně“, vysvětlil ministr školství Robert Plaga s odkazem na vzorové testy na webu CERMATu a aplikaci České školní inspekce, ve kterých si mohou studenti didaktické testy procvičovat. „Zároveň je nutné zohlednit, že řada studentů středních škol byla z rozhodnutí státu či krajských samospráv zapojena do přímé pomoci například v nemocnicích nebo domovech seniorů. Pro tyto studenty, včetně těch, kteří se zapojili dobrovolně, přidáváme v jarním termínu jeden termín navíc. Tedy nejen, že budou mít delší čas, ale rovněž dva termíny“, doplnil ministr školství. Toto řešení se týká také těch, kteří se řádného termínu nemohou účastnit z důvodu karantény či onemocnění COVID 19.

CERMAT navíc letos prověřoval strukturu testů tak, aby se v didaktických testech vyskytovalo minimum otázek z učiva, které spadá do období, kdy byla výuka narušena. „Kvůli rozdílnosti výuky ve školách nelze udělat generální pardon, ale přistoupili jsme k tomu, že test bude ještě následně validován“, řekl ministr školství. Pokud by se tedy ukázalo, že by výsledky naznačovaly, že některá z otázek nebyla většinově odučena, validační komise k tomu bude mít možnost přihlédnout.

V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos.

Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny.

V profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu zkoušky s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech. „Zároveň jsme rozhodli, že bude prodlouženo období, ve kterém se zkoušky mohou konat. Důvodem je, aby se studenti po návratu do škol mohli soustředit a dohnat oblast praktického vyučování či praktických předmětů“, dodal ministr Robert Plaga s tím, že školám toto umožní soustředit se ve druhém pololetí právě na maturitní předměty, protože právě profilová část je pro další uplatnění studentů klíčová.

U závěrečných zkoušek na středních školách bude termín jejich realizace prodloužen do konce srpna 2021. Ke stejnému posunu termínů dojde i u absolutorií na vyšších odborných školách a konzervatořích.

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve šk.roce 2020/21 (1.část)
Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve šk.roce 2020/21 (2.část)

K organizaci a průběhu maturitní zkoušky v roce 2021 vydalo MŠMT opatření, které je k dispozici ZDE.
Opatření k úpravě konání závěrečných zkoušek v roce 2021 je k dispozici ZDE.
Opatření k úpravě konání absolutorií v roce 2021 je k dispozici ZDE.

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

3. MŠMT SPUSTILO WEB NA PODPORU MODERNÍ VÝUKY INFORMATIKY

Praha, 1. února 2020 – MŠMT spustilo web k novému pojetí výuky informatiky. Díky revizím rámcového vzdělávacího programu informatika by se měla výuka na základních školách zaměřit více na rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Na novém webu revize.edu.cz najdou učitelé metodiky, učebnice a další podpůrné materiály ke stažení. Podle modernizovaného programu mohou začít školy vyučovat už od září 2021, nejpozději pak od září 2023. „Informatika je zcela zásadní pro vzdělání, profesní uplatnění i osobní život. U tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru přitom nedošlo od vzniku RVP ZV v roce 2004 zatím k aktualizaci. Dosavadní vzdělávací oblast obsahovala pouze požadavky na dovednosti v oblasti využívání digitálních technologií odpovídající době svého vzniku, tj. před nástupem zlomových technologií, sociálních sítí, chytrých telefonů nebo umělé inteligence“, upozornil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

MŠMT proto ve spolupráci s pedagogickými fakultami a desítkami škol provedlo v letech 2018 až 2020 pokusné ověřování nové informatiky a digitální gramotnosti. Na základě tohoto průzkumu pak ministerstvo revidovalo rámcový vzdělávací program a souběžně vytvořilo nové učebnice, metodické materiály a vzdělávací programy pro vyučující. Všechny informace a podporu najdou vyučující na webu revize.edu.cz, který spravuje Národní pedagogický institut.

Nově by tedy vyučující měli v hodinách kromě základů uživatelských dovedností pro práci se zařízeními a aplikacemi klást důraz také na informatické myšlení. Žáci by se měli učit pracovat s informacemi, měli by umět analyzovat problém a hledat funkční řešení. Vedle porozumění principům digitálních technologií bude podstatné také jejich bezpečné a etické využívání a týmová práce.

Novým způsobem se informatika začne vyučovat na všech základních školách nejpozději od 1. září 2023, a to ve všech ročnících prvního stupně a nejpozději od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Hodinová dotace se změní z jedné hodiny na prvním a na druhém stupni na dvě a čtyři hodiny. Díky náběhovému období pro zavedení změn mají školy dostatek času na přípravu učitelů, vybavení a úpravu svého školního vzdělávacího programu. Součástí podpory jsou modelové školní vzdělávací programy.

V tomto školním roce navíc školy získaly 1,3 mld. korun navíc na nákup ICT vybavení. Na rok 2021 pak MŠMT navýšilo prostředky na nepedagogické týmy základních škol, což bude znamenat 1000 úvazků IT správců v ZŠ. V tomto roce se také přidalo na tzv. ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), ze kterých je možné hradit učební pomůcky či vzdělávání pedagogů. V případě základních škol toto zvýšení přinese dvojnásobný objem prostředků oproti loňskému roku. Dále MŠMT připravilo nový standard pro akreditaci studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT. V budoucnu bude MŠMT z Národního plánu obnovy požadovat na digitalizaci škol 6,8 mld. Kč.

www.msmt.cz/msmt-spustilo-web-na-podporu-moderni-vyuky-informatiky

4. APLIKACE ČŠI POMŮŽE PŘI PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMAČKY I MATURITU

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky. Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Od 1. února 2021 budou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021. Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 2. 2021 v aplikaci InspIS SETmobile:

Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2020 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2020 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2020 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2020 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2020 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2020 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník matematika
Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník český jazyk
Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník český jazyk

Žáci maturitních ročníků středních škol pak mohou aplikaci InspIS SETmobile využít také v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky. V aplikaci jsou pořízeny také elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018 a to v jarním i podzimním zkušebním období. Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 2. 2021 v aplikaci InspIS SETmobile:

Maturitní zkouška 2020 jaro – matematika
Maturitní zkouška 2020 jaro – český jazyk
Maturitní zkouška 2020 jaro – anglický jazyk
Maturitní zkouška 2020 podzim – matematika
Maturitní zkouška 2020 podzim – český jazyk
Maturitní zkouška 2020 podzim – anglický jazyk
Maturitní zkouška 2019 jaro – matematika
Maturitní zkouška 2019 jaro – český jazyk
Maturitní zkouška 2019 jaro – anglický jazyk
Maturitní zkouška 2019 podzim – matematika
Maturitní zkouška 2019 podzim – český jazyk
Maturitní zkouška 2019 podzim – anglický jazyk
Maturitní zkouška 2018 jaro – matematika
Maturitní zkouška 2018 jaro – český jazyk
Maturitní zkouška 2018 jaro – anglický jazyk
Maturitní zkouška 2018 podzim – matematika
Maturitní zkouška 2018 podzim – český jazyk
Maturitní zkouška 2018 podzim – anglický jazyk

Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením. Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google Play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni

Prezentace Nemocnice Pardubického kraje: Leden 20021 (formát: DOCX, 51kB)

Projekt: Zebra (formát: DOCX, 564kB)

ÚNOR 2021Fotografie: zde

23.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

22.–25.2. - Projektové dny: Putování za sněhovou vločkou

16.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.
pozor
15.–19.2. - Jarní prázdniny, provoz ZŠ a MŠ přerušen

12.2. - Valentýnské tvoření

9.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

2.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

Orlickoústecká nemocnice: 6.1.2021 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více


Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

MŠMT upřesnilo opatřením obecné povahy průběh přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021.

V přijímacím řízení v tomto školním roce dojde k některým změnám:

• součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou nemusí být jednotná přijímací zkouška

• ředitel střední školy v rámci kritérií přijímacího řízení do 31. 1. 2021 stanoví, zda budou uchazeči o maturitní obory vzdělání konat jednotnou přijímací zkoušku nebo školní přijímací zkoušku (případně kombinaci obojího)

• bude-li počet přihlášek ke vzdělávání nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání přijímacích zkoušek

• zachovávají se dva termíny konání jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče i v případě, že druhá zvolená střední škola jednotné zkoušky nekoná; v tom případě koná uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech na téže škole

• je stanoven shodný termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a to nejdříve 28. 4. 2021

• v rámci kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocen prospěch ze 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Opatreni_MSMT_JPZ.pdf (formát: PDF, 3.03 MB)


Doporučení MŠMT pro hodnocení 1. pololetí 2020/21

Ministerstvo školství zaslalo do základních a středních škol a konzervatoří doporučení k hodnocení vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku, které zpracovalo ve spolupráci s Českou školní inspekcí a odbornou veřejností. Doporučení popisuje priority, na které je vhodné se zaměřit, ale stejně tak doporučené postupy a varianty hodnocení. Materiál obsahuje také pravidla pro předávání vysvědčení v tomto pololetí.
Doporučení uvádí, že v tomto specifickém školním roce je vhodné zaměřit se především na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností, protože právě tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem nejen pro úspěšné zvládání distanční výuky. Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů. Za stávajících okolností však lze doporučit zejména hodnocení slovní, případně klasifikaci doplněnou slovním hodnocením. Přihlížet by školy měly také k dalším skutečnostem, které ovlivňují výsledky vzdělávání, a to například aktivita při distanční výuce, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách distanční výuky anebo plnění zadaných úkolů. Je tedy vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií. Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři je vhodné při hodnocení výsledků vzdělávání žáka přihlédnout také k vykonávané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání. Materiál obsahuje také praktické ukázky slovního hodnocení, které zpracovala Učitelská platforma.
Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/21 naleznete ZDE.
Předávání vysvědčení pak je možné i po řádném termínu konce pololetí, který byl pro tento rok stanoven na čtvrtek 28. leden 2021, nejpozději se tak ale musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve školách. Škola však má povinnost 28. ledna 2021 obsah vysvědčení žákovi a jeho zákonným zástupcům sdělit, a to například formou zpřístupnění ve školním informačním systému. Více informací v opatření obecné povahy ZDE.
pozor

LEDEN 2021Fotografie: zde

29.1. - Pololetní prázdniny ZŠ, provoz MŠ od 7:00 do 13:30 hod.

28.1. - Slavnostní zakončení I. pololetí školního roku 2020/2021

27.1. - Projektový den: „Mezinárodní den zeber“

26.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

19.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

12.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

5.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

MŠMT ČR:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA 2021

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

Školská verze hodnocení PES:
koronavirus.edu.cz/files/tabulka-15.pdf

MŠMT ČR: JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY?

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020

koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf

Orlickoústecká nemocnice: 4.12.2020 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více
pozor

PROSINEC 2020Fotografie: zde

21.–22.12. - Přerušen provoz ZŠ. Provoz MŠ proběhne v době od 7:00 do 13:30 hod.

24.12. - Vánoční vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

22.12. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

15.12. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

10.12. - Povídání o adventu

9.12. - Zdobení vánočního cukroví a perníčků

8.12. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.
Výzdoba oddělení

7.12. - Výroba vánočních přáníček pro zdravotníky a sponzory

7.–18.12. - Projektové dny: „Čas vánoční - čas sváteční“

4.12. - „Mikulášská nadílka“ ve spolupráci se žáky VOŠ a SŠ zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí

1.12. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.
Zdobení vánočního stromečku

Dne 26. listopadu 2020 proběhla on-line Krajská konference EVVO. Její součástí bylo i vyhodnocení krajské soutěže Zelený ParDoubek 2020, kterou pravidelně pořádá Ekocentrum Paleta Pardubice. Soutěže se zúčastnilo i naše pracoviště ZŠ při nemocnici.

Přehled z vyhlášení výsledků je ZDE. (formát: PDF, 843 kB)

Organizátoři děkují za účast a za sdílení zkušeností a skvělých nápadů.

LISTOPAD 2020Fotografie: zde

24.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

17.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

10.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

3.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

Aktuální informace (od 18. 11. 2020): ZDE (formát: DOCX, 800 kB)

Grantový program obchodního družstva Konzum Společně za úsměv 2020: ZDE (formát: PDF, 2.46 MB)

Aktuální informace Vlády ČR, MŠMT ČR a KrÚ Pardubického kraje ZDE (formát: DOCX, 44.3 kB)

Opatření hejtmana o vykonávání péče o děti a mladé najdete ZDE. (formát: PDF, 264 kB)

Orlickoústecká nemocnice: 12.10.2020 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

AKTUALIZOVÁNO k 14. 10.: Aktualizováno podle nových krizových opatření vlády. Níže přinášíme přehled informací k těmto opatřením. Informace jsou průběžně aktualizovány.
• Manuál k provozu škol je ke stažení ZDE.
• Metodiku pro vzdělávání distančním způsobem naleznete ZDE.
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek najdete ZDE.
• Metodiku Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách najdete ZDE.
• Nové: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu
najdete ZDE.
• Nové: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 14. října
do 10. listopadu 2020 najdete ZDE.
• Nové: krizové opatření k zajištění nezbytné péče o děti vybraných profesí najdete ZDE.
• Další krizová opatření přijatá vládou 12. října najdete ZDE.

Usnesení vlády České republiky

www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/3--zajisteni-mediku-1023.pdf
www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/5--Socialni-sluzby-pro-deti-1027.pdf

Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné. (8. 10. 2020)

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Schválená krizová opatření mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

Divadla, kina a organizované sportovní akce budou za stávajících podmínek fungovat až do nedělní půlnoci. Od pondělí se ale na ně bude vztahovat druhá, přísnější vlna opatření, která bude platit 14 dnů. Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. S výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých bude zakázána i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

Vláda projednala a schválila také návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění, kterým chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Tyto změny budou platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021, přičemž ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kompletní výsledky jednání vlády: zde

Zdroj: Úřad vlády

Přílohy:
Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-995-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-9-do-11-rijna-2020

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-skol

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb

Doplnění aktuálních informací:

KHS Pardubice:
www.khspce.cz/wp-content/uploads/Nařízení-Krajské-hygienické-stanice-Pardubického-kraje-se-sídlem-v-Pardubicích-č.-3-20204.pdf

MŠMT ČR:
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU - AKTUALIZOVÁNO
pozor

ŘÍJEN 2020Fotografie: zde

29.– 30.10. - Podzimní prázdniny ZŠ, zabezpečen provoz MŠ od 7:00 do 13:30 hod.
projektové dny MŠ: „Halloween“

27.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

20.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)
projektový den ZŠ a MŠ: „Den stromů“

13.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

6.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

Orlickoústecká nemocnice: 10.9.2020 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více

Organizace školního roku 2020/2021:
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2020-2021-v-zakladnich-skolach

Aktuální informace MŠMT ČR:
www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Vseobecne-informace/category/vseobecne-informace/nejcastejsi-dotazy-k-aktualnimu-opatreni-ke-koronaviru

Manuál k provozu škol:
Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna.pdf

Mimořádné opatření (roušky):
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR:
www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. září 2020:
www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Legislativa-pro-skoly/category/vseobecne-informace/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-platne-od-18-zari-2020

Zdroje informací pro žáky a rodiče:
edu.ceskatelevize.cz
edu.ceskatelevize.cz/novinka/ct-se-zameri-na-vzdelavani-z-pohledu-ucitelu-a-rodicu

Když děti učí UčíTelka:
www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/?_ga=2.2989753.843102432.1600872091-776081579.1600872091

Další zdroje
ČT EDU - zábavný pomocník pro učení doma i na dálku
Odpoledka - pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky druhého stupně
Škola doma - inspirativní televizní opakování nejen pro žáky devátých tříd chystající se na přijímačky na střední školy
Nenudím se doma! - nálož pohádek, her a dalších aktivit pro všechny, co se nechtějí doma nudit
Proč nemůžu do školy? - základní informace, nejen pro žáky, najdete na webu Déčka
Pojď do toho! - napínavé a dobrodružné příběhy o dětech z různých koutů světa, které se rozhodly něco dokázat

Nový pořad UčíTelka - kabinet se s odborníky na vzdělávání zaměřuje na témata, která zajímají zejména učitele a rodiče.
edu.ceskatelevize.cz/kabinet

Odkaz na aktuální informace MŠMT ČR k organizaci a provozu škol ve školním roce 2020/2021: ZDE
(formát: DOCX, 19.6 kB)

ZÁŘÍ 2020Fotografie: zde

25.9. - Projektový den ZŠ: Evropský den jazyků

22.9. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

18.9. - Projektový den ZŠ: Den malování mandal

15.9. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

8.9. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

obrazek1 obrazek2 obrazek3 Obrázky pro žáky namaloval malíř pan Lušovský.
škola
1.9. - Slavnostní zahájení 1. pololetí školního roku 2020/2021
Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

Ústecké listy: 7/8 2020 (str. 9) - Hradecká filharmonie zahrála pacientům v nemocnici ... více zde
(formát: PDF, 1.62 MB)

ČERVENEC - SRPEN 2020Fotografie: zde

25.8. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

18.8. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

11.8. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

4.8. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

28.7. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

21.7. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

14.7. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

7.7. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

Orlickoústecká nemocnice: 5.6.2020 - Hradecká filharmonie zahrála pacientům v nemocnici více zde

Dvě videa z vystoupení hudebníků Filharmonie HK v Orlickoústecké nemocnici dne 4.6.2020:
1. video (formát: MP4, 31.2 MB), 2. video (formát: MP4, 28 MB)

ČERVEN 2020Fotografie: zde

30.6. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

23.6. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

16.6. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

9.6. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

4.6. - Vystoupení hudebníků Filharmonie Hradec Králové: „Když nemůžete vy k nám, jdeme my za Vámi“
od 10 hod.

2.6. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

KVĚTEN 2020Fotografie: zde

Odkaz na web Orlickoústecké nemocnice:
usti.nempk.cz/18-let-plujeme-za-zdravim-nasich-nejmensich-pacientu

Nové informace vydané MŠMT ČR: zde (formát: JPG, 886 kB)

1. Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dnes na svém jednání schválila:

- možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích a to v období od 1. do 30. června 2020 – jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem (například pouze v některých oborech vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků bude dobrovolná.
- možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.
Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální) a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.
Podrobnější informace budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám.
www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020
www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

2. Speciál NPI pro podporu výuky na dálku č. 11 (25.5.2020)

www.nidv.cz/bulletiny?task=bulletins.download_pdf&id=41

Nově upravené pokyny MŠMT ČR: Harmonogram 30.4.2020 (formát: JPG, 100 kB)

DUBEN 2020Fotografie: zde

Nové odkazy a zajímavosti (formát: DOCX, 35.7kB)

1. Dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice plnoleté:

usti.nempk.cz/18-let-plujeme-za-zdravim-nasich-nejmensich-pacientu

Facebook: www.facebook.com/nempk


2. SpoluDoma.cz – Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

V době mimořádného uzavření škol přinášíme zajímavý tip pro rodiče a rodiny s dětmi, kteří řeší domácí výuku a společné trávení času a vzdělávání z domova.

Web SpoluDoma.cz vznikl jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden a je rozdělen do 8 oblastí, kterými jsou:

o   Aktuální situace
o   Máte doma předškoláka?
o   Máte doma školáka?
o   Máte doma středoškoláka?
o   Vzděláváte doma dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, ADHD, apod.)?
o   Tipy pro inspiraci a volný čas
o   Sekce pro pedagogy
o   Nejčastější otázky a odpovědi

Na webu SpoluDoma.cz je spuštěna on-line poradna, na kterou se můžete obracet s dotazy ohledně domácího vzdělávání, chování, přípravy na důležité zkoušky apod. Na dotazy odpovídají pracovníci pedagogicko-psychologických poraden a nejčastěji zodpovídané dotazy budou uveřejněny na webu.
Více informací naleznete na odkazu SpoluDoma.cz nebo Facebooku.


3. Usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.

Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.
Vláda Andreje Babiše také rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.
Povolení se nadále netýká provozoven ve velkých nákupních centrech nad 5 000 m2, které nemají vlastní vstup zvenku, stravovacích zařízení s výjimkou prodeje výdejním okénkem a také provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka. Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy. Urychlit by se mohly i další vlny uvolňování, jak uvádí tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.
Od pondělí také platí také nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.
Ministři od pondělí 27. ledna také na návrh Ministerstva vnitra změnili pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.
Vláda také souhlasila s rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit zákaz přijímat pacienty do lázeňské rehabilitační péče. Lázeňská zařízení budou ale moci ubytovávat klienty jen po jednom v pokoji s výjimkou členů společné domácnosti, omezeno bude i společné stravování a skupinové procedury. Ministerstvo zdravotnictví také snížilo nároky na vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb s prokázaným onemocněním covid-19 v krajských a pražských zařízeních lůžkové péče, a to z 60 na alespoň 10 lůžek na 100 000 obyvatel.
Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.

vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0453-converted.pdf

Zdravotní klauni posílají foto "Ústecké mávátko" mavatko (formát: JPG, 596 kB)

1. HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Dokument je k dispozici zde. (formát: DOCX, 17.6 kB)


2. Schéma MŠMT ČR

Schéma je k dispozici zde. (formát: PDF, 132 kB)


3. Orlickoústecká nemocnice: 8.4.2020 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více

4. Projekt ZUŠ Týniště nad Orlicí: "Společně to zvládneme"

Společná práce žáků a pedagogů ZUŠ Týniště nad Orlicí. Projekt pro všechny, kteří se chtějí potěšit, pobavit a pousmát.

https://youtu.be/R1jjWIhMnFg

Zdravotní klauni

www.youtube.com/user/Zdravotniklaunvideo

SMÍCH ON-LINE | Místo, kde najde dobrou náladu každý.
Jak se vám daří? Doufáme, že jste zdraví a v pořádku. My jsme v souvislosti se státní karanténou bohužel pověsili nosy na věšák a do odvolání zastavili klaunské návštěvy všech zařízení. Dveřmi to tedy nejde, ale vymýšlíme, jak roznášet radost i nadále.
Spouštíme SMÍCH ON-LINE!
Na našem Youtube i Facebooku, vám každý den naservírujeme porci humoru z klaunských domácností po celé ČR. Nenechte si ujít svou denní dávku radosti!


1. ČT Edu

ČT2 se kvůli vyučování přes den mění na ČT Edu. Česká televize spustila další projekt, který mohou školáci využít ke vzdělávání, zatímco kvůli koronavirové pandemii pobývají doma. Tentokrát jde o výukový web ČT Edu, který obsahuje více než tři tisíce videí rozdělených do dvaceti předmětů, včetně dějepisu, biologie apod. Videa jsou roztříděna i podle stupně vzdělávání.

Více na: www.zive.cz/clanky/ceska-televize-spustila-vyukovy-web-ct-edu-obsahuje-pres-3-tisice-videi/sc-3-a-203245/default.aspx

2. Online cvičení

Na stránce Online cvičení mohou školou povinní pilovat své znalosti a vědomosti z matematiky a češtiny. Web sice na pohled tak trochu zavání minulým stoletím, nicméně poskytuje úlohy zacílené na jednotlivé stupně a ročníky základní školy.

Více na: www.zive.cz/clanky/nenechte-skolaky-zahalet-tipy-na-weby-kde-se-deti-mohou-zabavnou-formou-ucit/sc-3-a-202853/default.aspx

3. WEB a hry pro děti

www.hranostaj.cz

Logické a slovní hry.


4. Veselé učení pro školáky

www.vesela-chaloupka.cz

Přehledně řazené aktivity od předškoláků pro páťáky (angličtina, prvouka, čeština a matematika hravě).


5. Něco pro vědátorky

www.vida.cz

Návody na domácí pokusy. Každý týden Vida streamuje program Brněnského science centra.


6. Zajímavosti pro počítačové nadšence

www.microsoft.com/cs-cz/education/minecraft

Ke stažení zdarma je připraven výukový minecraft, který pomůže při výuce matematiky, chemie nebo se můžete vypravit na mezinárodní vesmírnou stanici.


7. Kultura

www.mall.tv

Přes webové portály nebo na sociálních sítích lze sledovat i představení z divadel, kin i koncertních síní.


8. Cvičení

V kondici!

www.kondice.cz

Jóga, cvičení pro začátečníky i pokročilé.


JAK MLUVIT S DĚTMI O KORONAVIRU? POMŮŽE PŘÍRUČKA I KOMIKS!
www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

Cílem příručky je děti informovat, upevnit jejich žádoucí chování a emočně je podpořit ve vztahu ke koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19. Příručka "Koroňák není kamarád" byla adaptována s ohledem na potřeby dětí zejména okolo 8-12 let, využitelná je však i pro mladší děti či dospívající. Dětem i dospělým může sloužit k zamyšlení nad jejich emocemi, otázkami, odolností i zdroji ke zvládání zátěže, které máme v sobě či okolí.
První část příručky je zaměřena na informace a sebe-edukaci dítěte. Druhá část se zaměřuje na emoce dítěte, jeho zdroje a zvládání stresu. S materiálem je vhodné, aby dospělý pracoval spolu s dítětem, byl mu k dispozici pro zodpovězení otázek, reagoval na jeho nejistoty, strach či další emoce a posílil jeho dobré způsoby zvládání, podpořil v něm potřebu sounáležitosti, aktivity a pomoci druhým.

Příručka v pdf je k dispozici zde: Koroňák není kamarád
Verze příručky pro tisk zde: Koroňák není kamarád - tisk

Návod, jak příručku používat, lze stáhnout zde: Návod k příručce
Verzi návodu pro tisk zde: Návod k příručce - tisk

Komiks pro děti, který může pomoci náročné téma nenásilnou formou otevřít a vysvětlit, je ke stažení zde: Koroňák - komiks


Další materiály k tématu COVID-19 najdete na www.mvcr.cz/koronavirus
Specificky k dětem: www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
psych.fss.muni.cz/media/3218894/jak-pomoct-diteti-prekonat-strach-z-koronaviru.pdf
psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf
psych.fss.muni.cz/media/3219222/aktivity-rodin-se-seniory.pdf
psych.fss.muni.cz/media/3218577/hospitalizace-blizke-osoby.pdf
www.mvcr.cz/imgDetail.aspx?docid=22242271
psych.fss.muni.cz/media/3219781/rikanky-pro-deti-210320.pdf
decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

Poděkování dárcům

Děkujeme touto cestou dárcům za ušití roušek pro malé i velké pacienty Dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice:

rousky

- šikovným švadlenám z Týniště nad Orlicí a okolí
- paní Laďce Stejskalové ze Žamberka

Děkujeme a přejeme hodně zdraví a více pohody v těchto neklidných dnech.

Učitelky a zdravotníci

Za kulturou v pyžamu - přehled odkazů: muzea, koncerty, divadla on-line. Ke stažení zde (formát: DOCX, 33.2 kB)

1.) Přehled zdrojů e-vzdělávání a dostupných aplikací k výuce v ČR, ke stažení zde (formát: DOCX, 36.1 kB)
2.) Zajímavé odkazy, ke stažení zde (formát: DOCX, 607 kB)
1.

JAK SE PŘIPRAVIT NA MATURITU Z DOMOVA

Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Cermat.cz
www.msmt.cz/jak-se-pripravit-na-maturitu-z-domova
2.

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.
www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
3.

Zeměpisná olympiáda aktuálně: krajské kolo online!

V souvislosti s mimořádnými opatřeními bychom Vás rádi informovali ohledně dalšího postupu Zeměpisné olympiády.
Vzhledem k opatřením je již nyní jasné, že krajské kolo soutěže by nebylo možné uspořádat v klasické (prezenční) podobě, a proto jsme se rozhodli krajské kolo ZO uspořádat online.
Vzhledem k tomu, že bude nutné zadat přístup a otevřít systém pro zaznamenávání odpovědí všem soutěžícím postupujícím z okresních kol najednou, je potřeba, aby měl garant celostátního kola možnost je oslovit centrálně.
Organizátor krajského kola v Pardubickém kraji (DDM BETA Pardubice) předá hlavnímu organizačnímu garantovi (RNDr. Jakub Jelen) seznamy postupujících soutěžících do krajských kol ve všech kategoriích, tj. A–D. Přehled žáků nominovaných na základě výsledkových listin okresních kol, která se uskutečnila 26. 2. 2020, najdete na souteze.ccvpardubice.cz/kategorie/943. Za účelem uskutečnění online krajských kol budou hlavnímu organizačnímu garantovi poskytnuty osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu - jméno, příjmení, kontaktní email a školu. Soutěžící budou pak ohledně dalšího postupu individuálně informováni.

Aktuální informace by měly být k dispozici na webu soutěží:
www.souteze.ccvpardubice.cz

4.

SOITRON A MICROSOFT POMÁHÁJÍ UČITELŮM, ABY MOHLI POKRAČOVAT VE VÝUCE NA DÁLKU

Pandemie korona viru, které čelíme, otestuje, jak jsme připraveni komunikovat na dálku v době, kdy máme omezený osobní kontakt. V situaci, kdy jsme nuceni zůstat doma, jsme vděčni komunikačním technologiím 21. století za spojení s okolním světem. Nařízené distanční vzdělávání, které způsobilo uzavření škol, je velkou výzvou nejen pro rodiče, ale i pro učitele, kteří navzdory vzdálenosti mohou zůstat s dětmi v kontaktu.
Společnost Soitron ve spolupráci s odborníky ze společnosti Microsoft poskytli v tomto náročném čase kapacity svých odborníků na vzájemnou spolupráci, komunikaci a výuku. Společnými silami pomáhají učitelům, aby dokázali v co největší míře využít možnosti technologií ve výuce na dálku, díky kterým mohou být ve spojení s žáky i rodiči.

WEBINÁŘE určené pro učitele, pedagogy, ředitele škol a rodiče z České republiky a ze Slovenska.
Termíny webinářů uveřejněny na Facebooku
www.facebook.com/events/202026237676603

CO SE NA WEBINÁŘÍCH DOZVÍTE?
· Poradíme vám, jak nastavit Office 365.
· Představíme Vám tipy a triky nástrojů Microsoft Teams, díky kterým můžete být ve spojení s celou třídou.
· Ukážeme Vám, jak hodnotit studenty pomocí Microsoft Forms.
· Naučíme Vás naplno využívat videohovory, abyste mohli napřímo komunikovat s žáky nebo kolegy pedagogy v reálném čase.
· Představíme Vám další praktické nástroje pro pedagogy.

KDO bude s Vámi konzultovat?
Specialisté na Microsoft Office 365 a Microsoft Teams ze společnosti Microsoft a Soitron.

Minecraft: Učit se dá i hrou

Minecraft: Education Edition je zdarma až do června 2020

Minecraft - vzdělávací verze nabízí dětem smysluplnou formu trávení volného času, dokud jsou doma. Hraním se vlastně učí, aniž by si to uvědomovali. Speciální verze oblíbené dětské počítačové hry nabízí v edukační verzi možnost učit se chemii nebo jiné přírodní vědy.
5.

Česká televize

Nabídka programů pro děti.

Výběr iVysílání
www.ceskatelevize.cz/porady/vyber/pro-deti

UčíTelka
Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Zábavně-vzdělávací program vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej bude prozatím vysílat po dobu jednoho měsíce.
www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka

6.

E-knihy a audio knihy zdarma

1306 knih poskytla Městská knihovna v Praze.
www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
Audioknihy na stránkách Českého rozhlasu.
temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
7.

Český rozhlas

mujRozhlas

Český rozhlas připravil pro mladé diváky stránku “Pro děti” na audioportálu mujRozhlas.cz. Kromě pohádek a seriálů je zde k nalezení výběr ze čtenářského deníku a zajímavé reportáže pro „chytré hlavy“. Školáci zde mimo jiné najdou novinky ze světa vědy a techniky, sportu nebo zajímavosti českého pravopisu.
mujrozhlas.cz/deti
8.

Nudě odzvonilo, TECHNOhrátky vyhlašují mimořádnou soutěž pro školáky

„Řemeslo doma“

Dozvědět se, že škola není, to zní nejprve každému školákovi jako skvělá zpráva. Ale když se nedá potkat s kamarády a žáci sedí už několikátý den doma, tak už to najednou taková sláva není, neboť se plíživě vkrádá dlouhá chvíle.

Organizátoři projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje se proto rozhodl zpestřit dětem současnou odluku od školních lavic. Vyhlásili kreativní fotosoutěž na téma „Řemeslo doma“, která je určena žákům sedmých, osmých a devátých ročníků základních škol v celém regionu a rovněž žákům středních odborných škol zapojeným do TECHNOhrátek 2020 po dobu trvání nouzového stavu z důvodu zamezení šíření epidemie koronaviru.

Pomáháte mamince s pečením, vařením nebo společně třeba aranžujete květiny? Vyrobili jste s tatínkem něco pěkného v dílně či jste mu pomohli s nějakým domácím zlepšovákem? Tvoříte něco ze stavebnic Merkur, Lego, Malý elektrikář či Malý mechanik? V tom případě neváhejte své dílo vyfotografovat a stručně napsat, co se na obrázku nachází. Práce budo zveřejněny i na Facebooku projektu.

Snímek s popiskem pak zašlete e-mailem na adresu technohratky@klickevzdelani.cz
Nezapomeňte přitom uvést své jméno, příjmení, třídu a školu, kterou navštěvujete. Příspěvky lze zasílat po celou dobu trvání nouzového stavu, tedy do 11. dubna 2020.
Účastníci, kteří zašlou zajímavou fotografii, budou odměněni drobnou elektronikou, knihami či společenskými hrami.
9.

LINGEA

Slovníky a další jazykové materiály zdarma na slovniky.lingea.cz Rádi bychom vás podpořili v současném náročném období, kdy v důsledku uzavření škol probíhá vzdělávání v domácím prostředí. Nyní proto můžete mimořádně pro své studium cizích jazyků zdarma využívat licence STUDY dostupné na stránkách slovniky.lingea.cz. Najdete zde nejen podrobné slovníky, ale také rozsáhlou gramatiku, konverzace, mluvníky nebo slovníky slangu. To vše pro jazyky angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština. Všechny tyto materiály můžete používat až do odvolání zdarma a bez jakýchkoliv závazků.
Jak získat přístup k licenci STUDY zdarma?
Je to jednoduché. Stačí jít na stránky slovniky.lingea.cz a vybrat si jazyk. Všechny součásti balíčku STUDY máte ihned k dispozici.
10.

TALNET

Mimořádné online kurzy Talnetu spuštěny
V mimořádném bloku nabízíme tyto vybrané kurzy:
Antropologie, Astro I - III, Úvod do filosofie, Chemie v prostoru, Materiály a krystaly I., Proč nám chutná?, Šest kapitol se šesti nohama, Virtuální a rozšířená realita, Zajímavosti z chemické laboratoře.
Prozatím otevíráme pouze první bloky uvedených kurzů. Kurzy začaly 18. 3. Lze se však nadále přihlašovat.
Anotace na kurzy naleznete na www.talnet.cz/t-kurzy
Nově otevíráme T-kurz "Koronavirus, mýty a fakta", jehož cílem je umožnit studentům zaujmout co nejobjektivnější pohled na současnou situaci, podložený maximem relevantních informací.
V případě dotazů kontaktujte Štěpána Peterku (722 967 630; stepan.peterka@npicr.cz)
Zdroj: www.talentovani.cz

Zásady a rady pro výuku online v kostce
Z domácích zkušeností, ale i od učitelů z Asie, kteří čelili podobné situaci jako my nyní, vybíráme základní shrnutí.
- Počítejte s tím, že ne všechny děti mají špičkové vybavení pro komunikaci online. Proto si nejprve zjistěte, jaké vybavení a připojení mají žáci k dispozici.
- Podle toho zvolte vhodný prostředek pro komunikaci s žáky.
Nejjednodušší možný způsob je zasílání stránek a čísel úkolů v učebnicích a cvičebnicích emailem. Tak lze také poslat pracovní listy v editovatelném formátu (např. Word), které pak děti mohou vypracované zaslat učiteli zpět.
- Občas různé programy nefungují na straně žáků tak, jak mají, protože na jejich přístrojích nejsou některé funkce povoleny, nebo nemají nainstalovány potřebné doplňky a protokoly. Proto je potřeba mít – nejlépe od někoho, kdo dobře daný komunikační prostředek zná třeba učitel ITC nebo technická podpora poskytovatele prostředku – seznam nastavení a dalších podmínek jako je verze prohlížeče, stažené doplňky atd, aby podle něj žáci mohli postupovat.
- Obecně platí, že čím jednodušší přístup na straně žáka, tím lépe. Proto je vhodnější ten způsob, kdy si žáci nemusí nic instalovat a jen se připojí do virtuální místnosti.
- Je vhodnější žákům úkoly dávkovat a to v pravidelných intervalech. Postupné zadávání úkolů pomůže žákům udržet pozornost, lépe si rozvrhnout čas a i učitel může lépe kontrolovat jejich postup.
- Je dobré zvolit pravidelný čas zadávání úloh. Např. vyhradit jeden den v týdnu. Žáci si tak zvyknou na určitý režim.
- Pro děti samotné je důležitý i vizuální a zvukový kontakt s učitelem i vzájemně mezi sebou. Proto je vhodné využívat některou z dostupných aplikací, které toto umožňují. Např. Skype nebo Google Hangout.
- Online prostředky lze také využít pro to, aby žáci sdíleli své výsledky – např. pomocí socíálních sítí a vzájemně se tak motivovali.
- Samozřejmě je vhodné, aby rodiče žáků měli přehled o zadaných úkolech a termínech a mohli tak svým dětem dát k dispozici odpovídající čas na počítači – zejm. pokud ho sdílí více členů domácnosti. Mohou také dohlédnout na to, aby si dítě práci rozdělilo pokud možno rovnoměrně v čaase, který má k dispozici.
- Rodičům je také dobré připomenout, že jejich dítě potřebuje přestávky v práci, které má normálně ve škole k dispozici, a že se nevydrží soustředit příliš dlouho na jednu věc.
Zdroj: www.talentovani.cz
11.

Viber.com - nabídka další pomoci pro učitele při distančním vzdělávání

Rakuten Viber, jakožto jedna z předních komunikačních aplikací na světě, chce přispět k ulehčení komunikace a umožnění efektivního distančního vzdělávání v současné krizové situaci, kterou způsobila globální pandemie koronaviru COVID-19. Běžné vyučování není v současné době možné a proto chceme nabídnout naši pomoc v šíření informací mezi učiteli a jejich studenty u zajištění smysluplného sdílení studijních materiálů. Služba je zdarma + poskytneme v případě potřeby grátis školení + spustit se dá okamžitě:-)
Komunikační aplikaci Rakuten Viber využívají desítky milionů lidí v regionu střední a východní Evropy a více než miliarda lidí na celém světě. Rádi bychom vám nabídli naše dvě služby, a to Viber Komunity a Viber Chat Boty k využití pro školy, univerzity a studenty v celé České republice. S jejich pomocí lze zajistit snadný přístup ke studijním materiálům a spojení s učiteli a profesory a garantovat tak úroveň vzdělávání i v této době.
Viber Komunity jsou efektivním nástrojem pro komunikaci velkého počtu osob, které se nenacházejí na jednom místě. Komunikace může zahrnovat informace od učitelů, konzultace, testy, studijní materiály v podobě fotografií, videí, sdílených linků a hlasových zpráv. Komunity jsou skvělým nástrojem pro učitele i studenty. V příloze se o možnostech využití Viber Komunit pro realizaci vyučování na dálku dozvíte více.
S pozdravem,

Petr Herčík
Oxygen Communications s.r.o.
Národní obrany 47
160 00 - Praha 6
T +420 732 457 780
petr.hercik@oxygenpr.cz

12.

ZOO Praha

Projekt: „Krátce ze ZOO Praha“
Trochu jsem váhal, jestli se dnes hodí psát o zavřené zoologické zahradě, ale tohle je koneckonců Zoopisník – a jak se opakovaně přesvědčuji, dost lidí zajímá, co se u nás teď děje.

www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/12258-vyjimecny-projekt-na-dobu-karanteny-kratce-ze-zoo

Zatím naštěstí fungujeme bez větších problémů. Mnoho našich zaměstnanců zůstává doma a v areálu zoo pracují hlavně ti, kdo mají na starost zvířata a nejzákladnější provoz: kurátoři, chovatelé, veterinář, krmiváři, údržbáři a podobně. Hrubým odhadem je nyní v zahradě ve srovnání s obvyklým stavem asi třetina pracovníků. K nim ovšem musíme připočíst zaměstnance stavebních firem, kteří pracují hned na několika projektech, z nichž nejrozsáhlejší je stavba nového pavilonu goril. Jenže vyvstává otázka, jak dlouho bude výstavba ještě pokračovat… Nejvíc nás trápí, jak v příštích týdnech zajistit péči o nejnáročnější zvířata. Jako příklad lze uvést slony. Jejich chovatelé jsou špičkoví profesionálové, kteří dokonale znají své svěřence a ti naopak znají je. Představa, že „slonaři“ uvíznou v karanténě, byla zejména pro kurátora Pavla Brandla noční můrou už v době, kdy se ještě všude psalo o nevýznamné chřipečce. Proto jsou naši slonaři – ale obdobně i chovatelé na některých jiných pracovištích – rozděleni do dvou týmů, které spolu nepřijdou do styku. Kdyby jeden tým šel do karantény, zastoupil by ho druhý. Současně se ale připravujeme i na krizovou variantu, kdy by musely být nahrazeny oba týmy. Nezastírám, že zrovna ve sloninci by to v situaci, kdy tam očekáváme hned dva porody, byl velký problém. Život našich zvířat jde dál, epidemie neepidemie. Hned minulý pátek, v první den, kdy byla zoo pro veřejnost uzavřena, se u lemurů narodila dvojčata. Mláďata však téměř každým dnem přibývají také u dalších savců, stejně jako ptáků a plazů. Někde se zas objevují snůšky a třeba u ledních medvědů zrovna probíhá prvotní fáze rozmnožovacího cyklu. Aby naši příznivci mohli sledovat alespoň střípky z nynějšího dění v Zoo Praha, začal jsem pro ně spolu s chovateli natáčet každý den několik krátkých videí. Dokonce jsme pro tato videa zřídili speciální kanál takže jsou z nás zoo-youtubeři. Přinejmenším mně to současně pomáhá zahánět tísnivý pocit z prázdné zoologické zahrady.
13.

MŠMT ČR

Jak mluvit s dítětem o koronaviru?
www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx
Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení
Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.
Velmi vás prosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství.
Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scau, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také zde, v češtině, angličtině a francouzštině. V plánu jsou další jazyky.
Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení rodin i komunity. Spolu to zvládneme.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
14.

MŠMT ČR

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosím, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili. Děkujeme všem!
Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.
Mateřské školy
• Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR a také Ministerstvo vnitra.
• Odpovědi na nejčastější dotazy k této oblasti naleznete na webu Erasmus+ ZDE.
Předčasný návrat ze zahraničního pobytu Erasmus+ v důsledku epidemie COVID-19:
• Jednotná evropská pravidla uvádějí, že grant slouží pro zvýšené náklady za studium v zahraničí. Pokud se tedy student vrátí do domovské země, grant je o dobu trávenou v České republice alikvotně krácen. V případě vyšší moci, kterou koronavirus je, je možné uhradit i vícenáklady spojené s předčasným návratem. Pravidla zatím neřeší distanční výuku v domovské zemi a možnost ponechání grantu i na toto období. Tuto problematiku už řešíme s Evropskou komisí.
Školní jídelny
• Žáci nemají nárok na školní stravování. Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou dál jídelnu navštěvovat. V případě ostatních strávníků – veřejnosti - pro ně může jídelna připravovat jídlo, ale musí jim je vydat "přes okénko", nemohou si je zkonzumovat v jídelně. Žáci mohou být v tomto případě také veřejnost; cena stravování není regulována a určí ji ředitel příslušného zařízení. Přítomnost pracovníků na pracovišti je nezbytné co nejvíce omezit pro zajištění nezbytného rozsahu činností, např. pokud školské zařízení poskytuje školské služby školního stravování rovněž pro MŠ nebo pro naplnění usnesení vlády ze dne 15. března č. 219, na základě kterého hejtmani mohou určit školu nebo školské zařízení pro zajištění péče o děti vybraných profesí (policie, zdravotní služby atd.).

Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních
• Hejtman kraje (primátor HMP) určí školy a školská zařízení (tj. ne nutně MŠ), která v místech potřeby budou vykonávat péči o děti ve skupinkách 15 dětí ve věku 3-10 let zaměstnanců: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení
• Kraj (Praha) se spojí se zaměstnavateli, určí školy, určí děti a časový rozsah, informuje školy, zřizovatele a MŠMT. Při nedostatku zaměstnanců možné určit další školy, resp. zaměstnance jiných škol k?výkonu práce v první školy. Škola je povinna vzdělávat (pečovat), zajišťovat dohled, stravování, evidenci. Skupinky max. 15 dětí, úplata ani za stravování se nehradí, učitelé mají standardní rozsah přímé pedagogické činnosti.
• Seznam kraji určených škol pro péči o děti členů IZS naleznete ve formátu Excel ZDE.
Třídní kniha
• Do třídní knihy se zapíše, že prezenční výuka byla nařízením vlády od 11.3.2020 zrušena. Od 11.3. se tedy neuvádí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin. Současně doporučujeme, aby si učitelé vedli evidenci o distančních aktivitách, které pro žáky připravují, monitorovali práci a pokrok žáků a poskytovali jim účinnou zpětnou vazbu a podporu. Financování činnosti škol a školských zařízení v roce 2020
• Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a poskytovatelů vzdělávání v zahraničí. Výše finančních prostředků je stanovena na celý kalendářní rok, v případě soukromých škol a školských zařízení na školní rok. Omezení vyplývající z nouzového stavu nebo v návaznosti na nouzový stav v případě mateřských škol nemá vliv na stanovenou výši prostředků/dotace pro příslušnou právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Nelze však vyloučit, že omezený provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí nebo kraji po dobu déle trvajícího nouzového stavu může být ze strany obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu zohledněn při hodnocení oprávněnosti požadavků na úpravu rozpisu rozpočtu pro jednotlivé právnické osoby z rezervy krajského úřadu v průběhu roku 2020 (např. z důvodu nižšího objemu prací konaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo z důvodu nižšího rozsahu tzv. přespočetných hodin přímé pedagogické činnosti). Předpokládáme, že případné úspory realizované po dobu nouzového stavu zohlední sami ředitelé při formulování svých požadavků na úpravy z rezervy krajských úřadů.
Financování podpůrných opatření
• Finance na vykázaná (a poskytovaná) podpůrná opatření rozepíší krajské úřady školám a školským zařízením v rámci úpravy normativního rozpočtu na rok 2020. Např. pokud škola poskytuje podpůrné opatření asistent pedagoga nebo speciální pedagog, na tato podpůrná opatření ji bude přidělen i odpovídající objem financí.
Šablony - tandem, ICT ve výuce, Technik ve výuce, Doučování
K šablonám funguje samostatná konzultační linka:
tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz
Informace o dopadu současného stavu na projekty zjednodušeného vykazování zde:
opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-k-dopadu-koronaviru-na-zjednodusene-projekty-op-vvv.htm
Další informace OP VVV připravuje a budou k?dispozici příští týden.

NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVŮJ DOTAZ? OBRAŤTE SE NA NĚKTEROU Z NAŠICH LINEK:
+420 778 725 602
+420 771 139 410
+420 771 139 398
+420 771 139 411
Linka je v provozu od 9.00 do 18.00 hodin
www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
15.

MŠMT ČR

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů: Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ. A. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy) B. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí C. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespádových dětí D. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví E. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Ad A
• Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
Ad B
• Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
• Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.
Ad C
• Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
• Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.
Ad D
• Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučujeme aktualizovat kritéria přijetí. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
• Doporučujeme v případě nutnosti, případně s asistencí rodičů, využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
Ad E
• Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.
pozor

BŘEZEN 2020Fotografie: zde

DŮLEŽITÉ! - Od 11. 3. 2020 je přerušen provoz ZŠ při nemocnici. Zachován je provoz MŠ při nemocnici v době od 7:00 do 13:30 hod. Nařízení platí do ukončení mimořádných opatření. Více informací najdete zde. (formát: DOCX, 13.7kB)

31.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

24.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

20.3. - Projektový den „Studánková víla" aneb slavíme Mezinárodní den lesů a Světový den vody
(všechny učitelky)

19.3. - Výtvarná dílna „Ptačí budka“ s paní L. Stejskalovou z NNO Cesta pro rodinu Žamberk
od 9:30 hod. (S.Myšáková)

17.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

10.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

3.3. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

ÚNOR 2020Fotografie: zde

25.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

18.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

17.– 21.2. - Projektové dny „Putování za sněhovou vločkou"

14.2. - Projektový den „Valentýnské tvoření"

11.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.
pozor
10.– 14.2. - Jarní prázdniny: přerušen provoz ZŠ, provoz MŠ zabezpečen od 7:00 do 13:30 hod.

4.2. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

Orlickoústecká nemocnice: 15.1.2020 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více

LEDEN 2020Fotografie: zde

pozor
31.1. - Pololetní prázdniny: přerušen provoz ZŠ, provoz MŠ zabezpečen od 7:00 do 13:30 hod.

30.1. - Zakončení I. pololetí školního roku 2019/2020, předání „Vysvědčení“ žákům ZŠ a „Osvědčení“ dětem MŠ

28.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

24.1. - Projektový den: „Pruhy a proužky aneb slavíme Mezinárodní den zeber“

21.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

14.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

10.1. - Projektový den: „Mezinárodní den tuleňů, tučňáků a velryb“

7.1. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

Do 31.12.2019 pokračuje projekt „Společně za úsměv 2019“, který pořádá organizace Konzum Ústí n. Orl.
Děkujeme milým dárcům, kteří nám pomáhají plnit naše přání a sny.

PROSINEC 2019Fotografie: zde

31.12. - Silvestrovské vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.

24.12. - Vánoční vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod.
pozor
23.12.2019 – 5.1.2020 - Vánoční prázdniny, přerušen provoz ZŠ a MŠ při nemocnici

12.12. - Výtvarná dílna „Andílci“ s paní L. Stejskalovou z NNO Cesta pro rodinu Žamberk
od 9:00 hod., S.Myšáková
Výtvarná dílna pro žáky Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí od 9:00 hod., S.Myšáková
Beseda „Vánoce v EU“ pořádaná ve spolupráci s pracovníky centra Europe Direct Pardubice
od 10:30 hod., S.Myšáková

10.12. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

6.12. - Vánoční tradice, zvyky, obyčeje, zpívání koled

5.12. - „Mikulášská nadílka“ ve spolupráci se žáky VOŠ a SŠ zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí,
S.Myšáková

4.12. - Zdobení vánočního cukroví a perníčků

3.12. - Pečení vánočního cukroví a perníčků
Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

2.12. - Výroba vánočních přáníček pro zdravotníky a sponzory

2.– 6.12. - Projektový týden: „Čas vánoční – čas sváteční“, všechny učitelky

Orlickoústecká nemocnice: 8.11.2019 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více
Orlickoústecká nemocnice: 31.10.2019 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více

LISTOPAD 2019Fotografie: zde

26.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

21.11. - Projektový den ZŠ a MŠ: „Den pozdravů“

19.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

12.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

7.11. - Výtvarná dílna „Šperk - výroba dárku“ s paní L. Stejskalovou z NNO Cesta pro rodinu Žamberk
od 9:30 hod.
Výtvarná dílna pro žáky Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí od 13:30 hod.

5.11. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

zachrana Vojta Obrázky, které namalovaly děti v září.

Konzum Ústí nad Orlicí - Společně za úsměv 2019 více
Orlickoústecká nemocnice: 2.7.2019 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více
Orlickoústecká nemocnice: 9.9.2019 - I stonat se dá s úsměvem aneb... více

ŘÍJEN 2019Fotografie: zde

31.10. - Projektový den ZŠ a MŠ: „Halloween“
pozor
29.– 30.10. - Podzimní prázdniny, přerušen provoz ZŠ a MŠ při nemocnici

29.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

22.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

20.10. - Projektový den ZŠ a MŠ: „Den stromů“

15.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

10.10. - Výtvarná dílna „Podzimní tvoření“ s paní L. Stejskalovou z NNO Cesta pro rodinu Žamberk
od 9:30 hod.
Výtvarná dílna pro žáky Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí od 13:30 hod.

8.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

4.10. - Projektový den ZŠ a MŠ: „Mezinárodní den zvířat“

1.10. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

ZÁŘÍ 2019Fotografie: zde

26.9. - Projektový den ZŠ: Evropský den jazyků

24.9. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

20.9. - Projektový den ZŠ: Den malování mandal

19.9. - Výtvarná dílnaLetní obrázek“ s p. L.Stejskalovou, NNO Cesta pro rodinu Žamberk od 9:30 hod.
Výtvarná dílna pro žáky Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí od 13:30 hod.

17.9. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

11.9. - Veselé malování s malířem Janem Lušovským (sponzor: Tepvos Ústí nad Orlicí) od 13:00 hod.

10.9. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)

6.9. - Úprava zahrady u pavilonu Dětského oddělení firmou Denivková zahrada Jenišovice - Mravín

3.9. - Vystoupení Zdravotních klaunů od 9:00 hod. (ORL od 11:00 hod.)
škola
2.9. - Slavnostní zahájení 1. pololetí školního roku 2019/2020

nahoru